The Times

Diari britànic fundat a Londres l’any 1785 per l’impressor John Walter amb el nom de Daily Universal Register i que tres anys més tard adoptà el nom actual.

Rebé un gran impuls sota la direcció de John Walter, fill del fundador, que consolidà els trets característics del diari, i arribà al màxim desenvolupament sota la direcció del periodista John Delane, a la segona meitat del s. XIX. Diari independent, bé que conservador i respectuós amb les institucions i tradicions britàniques, es caracteritzà per un tractament assenyat de les notícies i fou un dels diaris més influents a la Gran Bretanya. Fou capdavanter en la introducció dels avenços tecnològics (utilització de la màquina de vapor, plegat automàtic, linotípia, rotativa) i de noves tècniques periodístiques (corresponsals permanents, per exemple), i contribuí a la creació d’un nou estil periodístic. El 1966 fou adquirit per Roy Thomson, que l’incorporà a la seva important cadena d’empreses periodístiques (Times Newspapers Ltd) i hi introduí alguns canvis de caire formal. El 30 de novembre de 1978, després de 193 anys d’existència, el diari, propietat de Kenneth Thomson, deixà de sortir, a causa d’un enfrontament entre l’empresa i els sindicats d’impressors sobre la utilització de nova tecnologia, i el dia 13 de novembre de 1979 tornà a reprendre l’edició. El 1981 fou adquirit per l’empresa australiana News Ltd controlada per Rupert Murdoch. El 1982, amb el canvi de director, prengué un caire més conservador i el seu tiratge augmentà fins els 467216 exemplars (1987). Publica, cada setmana, el The Times Literary Supplement, amb un tiratge de 30000 exemplars (1987).