timol

C10H14O, timol (es), thymol (en)
m
Química

Compost fenòlic que ocorre en l’oli de timó i de farigola i en altres olis essencials.

És un sòlid cristal·lí incolor d’olor aromàtica, soluble en alcohol i èter i insoluble en aigua, que es fon a 52°C i bull a 233°C. Hom l’obté de les seves fonts naturals o per alquilació de Friedel-Crafts del m-cresol. És emprat en medicina com a nematicida i antisèptic (aigua timolada), en perfumeria, com a antioxidant i aromatitzant i per a la preparació del seus derivats.