Timothy R. Hunt

(Neston, prop de Liverpool, 1943)

Metge nord-americà.

Es doctorà l’any 1965 a la Universitat de Cambridge. Ha treballat a l’Albert Einstein College of Medicine de Nova York i al departament de bioquímica de la Universitat de Cambridge. Actualment és un dels investigadors de la Imperial Cancer Research Foundation de Londres. Fou el descobridor de la primera molècula del grup de les ciclines, les proteïnes que es formen i es degraden en el decurs de cada cicle cel·lular. Les ciclines s’uneixen a les molècules d’un enzim, la CDK ( cyclin dependent kinase), i regulen el control sobre les diverses fases del cicle cel·lular, com la iniciació de la divisió dels cromosomes, l’inici de la mitosi i la finalització de la divisió cel·lular, que s’efectua modificant químicament diverses proteïnes. La quantitat de molècules de CDK és constant durant el cicle cel·lular, però la seva activitat varia per la funció reguladora de les ciclines. Les molècules de CDK i de ciclines actuen guiant la cèl·lula en la seva transició d’una fase del cicle cel·lular a la següent. La degradació de les ciclines de manera periòdica en cada cicle cel·lular constitueix un important mecanisme de control del cicle cel·lular, el qual s’ha conservat al llarg de l’evolució. L’any 2001 rebé el premi Nobel de medicina i fisiologia, juntament amb Paul Nurse.