tinent coronel

f
m
Història
Militar

A l’exèrcit espanyol, cap o oficial superior militar entre el comandant i el coronel i la divisa del qual són dues estrelles de vuit puntes.

Té al seu càrrec el comandament dels batallons, o bé ocupa un lloc destacat en les unitats del tipus del regiment sota dependència del coronel.