tinent general

f
m
Història
Militar

Grau del cos de generals immediatament inferior al de capità general i superior al de general de divisió.