tiobacil

Thiobacillus sp (nc.)

m
Biologia

Gènere de bacteris de l’ordre dels pseudomonadals, de la família de les tiobacteriàcies, que comprèn diverses espècies d’acció bioquímica específica en pH àcid o neutre.

En pH neutre cal esmentar T.thiocyanoxidans, que pot oxidar tiosulfats i tiocianurs potàssics, T.denitrificans, que en condicions anaeròbiques utilitza el nitrat com a font de nitrogen, i és perjudicial, doncs, per al sòl, i T.thioparus, que oxida el sofre i els tiosulfats. En pH àcid cal esmentar T.thio-oxidans, que utilitza tiosulfats S i SH2 com a font d’energia, T.ferro-oxidans, que oxida sulfurs, tiosulfats i composts ferrosos, i T.novellus, que actua com a oxidant de composts inorgànics de sofre, o bé com a heteròtrof.