títol de dignitat

títol de càrrec
m
Dret català
Dret civil

Signe distintiu o qualificació honorífica particular unida a una dignitat o un càrrec important.

N’hi ha d’eclesiàstics, nobiliaris (títol nobiliari), militars, de cavalleria i d’ofici.