Titonià

Titònic

Unitat que pot ésser considerada equivalent de l’estatge Portlandià d’Anglaterra, corresponent a la regió alpina (a les Bètiques) i de fàcies de tipus profund.

Els seus límits són objecte de controvèrsia.