tixotropia

f
Geologia

Propietat d’un sediment d’esdevenir líquid a causa d’un moviment que fa passar les partícules dels sediments a l’aigua continguda en el sediment.