Tod Browning

(Louisville, Kentucky,, 12 de juliol de 1882 — Hollywood, Califòrnia, 6 d’octubre de 1962)

Realitzador cinematogràfic nord-americà.

S'inicià com a actor en films de David W. Griffith, de qui fou ajudant a Intolerance (1915-16). Creador del cinema insòlit i terrorífic nord-americà, es consagrà amb els films protagonitzats per Lon Chaney: The Unholy Tree (1925), The Road to Mandalay (1926), etc; Bela Lugosi: Dracula (1931), The Mark of the Vampire, (1935), i, sobretot, amb Freaks (1932).