Toixoneres

Emplaçament on és situat el poblat ibèric de l’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès).

Ha estat excavat des del 1983, sota la direcció de Joan Sanmartí i Joan Santacana, i els darrers anys ha estat parcialment reconstruït, ambientat i adequat per a la visita. El jaciment s’alça sobre un petit turó a 300 m de l’actual línia de costa. Està envoltat per una muralla i un fossat, i en el seu interior hom hi ha documentat cases rectangulars i una xarxa viària regular. Està documentada una fase antiga preibèrica des del s VII aC, tot i que la major part de les restes corresponen al canvi de traçat viari d’època ibèrica (final del s V-inici del s IV aC) i a les remodelacions posteriors. El poblat ibèric fou abandonat al principi del s II aC, probablement com a conseqüència de la conquesta romana.