tom

tomo (es), volume (en)
m
Disseny i arts gràfiques

Cadascuna de les parts en què és dividida una obra impresa o manuscrita de molta extensió.

Generalment correspon a un volum relligat separadament i amb paginació independent i que, per això, hom anomena també volum.