Tomàs Ripoll

(Tarragona, Tarragonès, 1655 — Roma, 1747)

Eclesiàstic.

Dominicà, fou lector de teologia a Manresa i Barcelona. Fou rector de l’Acadèmia de Sant Tomàs de Barcelona, i el 1698 prior del convent de Barcelona. Provincial d’Aragó (1723), el 1725 fou elegit a Bolonya mestre general de l’orde, càrrec que ocupà durant vint-i-dos anys. La seva obra més important fou la publicació, en vuit volums, del Bullarium Ordinis (1729-40).