tombar de quilla

caure de carena
Transports

Fer inclinar una embarcació sobre un dels seus costats fins que pel costat oposat la quilla resti descoberta per damunt de la superfície de l’aigua.

Aquesta maniobra, efectuada especialment abans de la generalització dels dics, permet de carenar l’embarcació, pintar-la, etc.