tonalitat

f
Fonètica i fonologia

Altura relativa d’una vocal (to).

La línia d’altura musical determinada per la sèrie de sons successius que componen un mot, una frase o un discurs s’anomena entonació.