tondo

m
Art

Element decoratiu, esculpit o pintat, de forma circular i generalment de tema religiós, típic del Renaixement italià.