top-secret
*

Locució que significa ‘absolutament secret’ i que hom fa servir per indicar que un document oficial, una notícia, etc., és absolutament confidencial.