topall

m
Transports

Rebaix fet en un determinat indret de cadascun dels dos carrils d’una via fèrria, amb la mateixa finalitat que els topalls de final de via.