topall

tope (es), catch, buffer, (en)
m

Part d’una cosa per la qual aquesta topa amb una altra.