topografia

f
Anatomia animal

Descripció d’una part o d’una regió anatòmica determinada.