topologia

f
Electrònica i informàtica

Estructura d’interconnexió física o lògica entre els nodes d’una xarxa.