Tor Harald Percival Bergeron

(Gladstone, Surrey, 1895 — ?, 1977)

Meteoròleg suec.

Creà moltes de les definicions, dels codis i dels símbols internacionals de meteorologia i fou el sistematitzador del mètode noruec d’anàlisi meteorològica. Introduí el concepte de massa d'aire, i féu la primera explicació de la frontogènesi cinemàtica. Estudià també el mecanisme de les precipitacions atmosfèriques.