tòrax

tórax (es), thorax (en)
m
Anatomia animal

A l’esquerra, tall longitudinal (1, lòbul dret de la tiroide; 2, lòbul piramidal de la tiroide; 3, lòbul esquerre de la tiroide; 4, vena jugular; 5, plexe cèrvico-branquial; 6, tim; 7, clavícula; 8, lòbul inferior del pulmó esquerre; 9, pleura visceral; 10, pericardi; 11, diafragma; 12, pleura diafragmàtica; 13; lòbul inferior del pulmó dret; 14, lòbul mitjà del pulmó dret; 15; lòbul superior del pulmó dret; 16, vena axil·lar; 17, artèria subclàvia; 18; cúpula pleural); a la dreta, tall transversal (1, angle inferior de l’escàpula; 2, cavitat pleural dreta; 3, esòfag; 4, vèrtebra dorsal VIII; 5, aorta toràcica; 6, lòbul inferior del pulmó esquerre; 7, lòbul superior del pulmó esquerre; 8, epiccardi; 9; pericardi; 10, ventricle esquerre; 11; aurícula esquerra; 12, estern; 13, ventricle dret; 14, aurícula dreta; 15, lòbul superior del pulmó dret; 16, lòbul mitjà del pulmó dret; 17, costella IV; 18, lòbul inferior del pulmó dret)

© fototeca.cat

Porció del cos dels animals que presenten el cos diferenciat longitudinalment, situada entre el cap i l’abdomen.

En els poliquets, en els quals també és anomenat tronc o metasoma, és la primera porció postcefàlica, i s’hi desenvolupen generalment les brànquies. En els artròpodes, dels quals constitueix la segona porció metamèrica, és situat darrere el cap i davant l’abdomen; en els aràcnids i en molts crustacis constitueix, juntament amb el cap, el cefalotòrax; en els crustacis, en alguns dels quals és anomenat perèion, porta els apèndixs locomotors, si bé els primers solen ésser transformats en maxil·lípedes; en els insectes el tòrax és constituït sempre pel protòrax, el mesotòrax i el metatòrax. En els urocordats el tòrax és la regió anterior del cos i conté la faringe. En els mamífers conté el cor i els pulmons, tancats dins la caixa òssia formada per les costelles. En l’home és situat entre el coll i l’abdomen. És una caixa osteocartilaginosa constituïda per la regió dorsal de la columna vertebral per darrere, l’estern i els cartílags costals per davant i les costelles als costats. Té forma cilindrocònica (cilindre a la part inferior, con truncat en el terç superior), oberta per les dues extremitats. Conté i protegeix els òrgans de la respiració i de la circulació i l’esòfag.