torbera

f
Geologia

Jaciment de torba, originat en terrenys quaternaris pantanosos i amb climes humits.