Torbern Olof Bergman

(Katrineberg, 20 de març de 1735 — Medevi, Östergötland, 8 de juliol de 1784)

Científic suec conegut pels seus treballs sobre química, bé que els seus estudis inicials foren en el camp de les matemàtiques i de la història natural.

Ocupà la càtedra de química de la Universitat d’Uppsala; investigà sobre l’afinitat dels elements; fou el primer que assenyalà la influència de la concentració en un sistema de dues sals dissoltes i en equilibri i el mecanisme de desplaçament d’aquest, observacions que molt posteriorment conduïren a la llei d’acció de massa. Fou autor de nombrosos treballs sobre mineralogia, geologia i astronomia.