Tordoia

Municipi de la província de la Corunya, Galícia, situat a la vall del Tambre i drenat per diversos rierols del riu Lengüelle.

El nucli del terme és Pontepedra. El poblament hi és disseminat. Abunden els boscs d’eucaliptus i roures. L’economia és agrícola i ramadera.