torniquet

m
Tecnologia

torniquet

Aparell en forma generalment de creu horitzontal sostinguda per un eix vertical que, posat a l’entrada d’un pas, només permet de passar-hi les persones d’una en una, i en un sentit determinat, en obligar-lo a donar un quart de volta, que és el desplaçament màxim que pot tenir cada vegada.

En els autobusos proveïts de cobrament automàtic i en les estacions de metro, el torniquet consisteix en tres barres inclinades que giren a l’entorn d’un eix inclinat fixat al vèrtex comú.