Torre de Giner

Edifici del municipi d’Alcarràs (Segrià).