torre de la Carrova

Torre militar de defensa del segle XIV situada al marge esquerre de l’Ebre, davant de la torre de Campredó, dins del terme del municipi d’Amposta (Montsià).

De planta rectangular, fou rehabilitada la dècada de 1990 per l’Ajuntament d’Amposta. En els treballs de restauració se substituïren les columnes amb els capitells originals per unes altres que imitaven les antigues, s’eliminaren les compartimentacions que hi havia a l’interior i es canvià el forjat del pis superior i l’escala que hi accedia. A l’exterior, foren tapades les obertures.