torre de la Vila

castell de Valldarques

Antic castell del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell), a l’E de l’església de Sant Romà, a la vall de Valldarques.

En resten diversos vestigis, principalment una torre circular, construïda amb aparell petit, característic del segle XI. Hi ha una obertura elevada amb arc de mig punt i els muntants avançats (en lloc de l’ampit hi ha un forat). A la part baixa hom ha obert un esvoranc. Aquesta torre era voltada d’un recinte d’aparença més tardana.

El lloc d’Arques és esmentat ja el 839 en l’acta de consagració de la catedral d’Urgell, i juntament amb el seu castell, era un domini del bisbe de la Seu.