Torre del Novell

Edifici del municipi de Balaguer (Noguera).