Torre del Reboll

Edifici del municipi d’Almenar (Segrià).