Torre Roman

Edifici del municipi de Bellvís (Pla d’Urgell).