Torrent

Protocol d’intercanvi de fitxers que té com a objectiu distribuir per la xarxa d'igual a igual un mateix fitxer a un gran nombre d’usuaris.

Per a descarregar un fitxer mitjançant aquest protocol, cal instal·lar-se un programari específic. En pàgines web especialitzades es poden trobar fitxers amb l’extensió '.torrent’ que contenen l’adreça d’un servidor de recerca, que s’encarrega de localitzar possibles fonts (usuaris) amb el fitxer que es vol descarregar.