torrent de l’Espina

Curs fluvial de la comarca d’Osona.