Torres del Bisbe

Poble de l’antic municipi de Torres del Bisbe i Jusseu (Ribagorça), actualment annexat al municipi aragonès de Graus.

És situat a la dreta del barranc de la Ribera. L’església parroquial és dedicada a santa Maria. El lloc pertangué a la jurisdicció del monestir de Sant Victorià d’Assan (amb el nom de Torres de l’Abat de Sant Victorià) i el 1571 fou incorporat a la del bisbat de Barbastre, creat aleshores, i rebé el nom actual.