torxa

f
Fotografia

Làmpada portàtil, alimentada amb bateries, de llum molt intensa, emprada en fotografia o en filmacions cinematogràfiques o de televisió de curta durada.