torxa

f

Teia llarga o bastó embolicat de robes, flocs, etc, impregnats de matèria inflamable, que hom agafa amb la mà i que, encès per un dels seus caps, serveix per a fer llum.