torxa

hacha, antorcha, (es), torch (en)
f
Cristianisme

Ciri constituït per unes quantes candeles entortolligades.

Hom solia donar-ne als caps de dol per a oferir a la missa de funerals.