tossal

loma (es), hillock (en)
m

Elevació del terreny no gaire alta ni de pendent gaire rost, en una plana o aïllada d’altres muntanyes.