tossol

m
Mineralogia i petrografia

Turó format per una acumulació de lava.

S’origina quan la lava flueix per una zona humida d’aiguamolls. El contrast tèrmic entre la lava incandescent, l’aigua i el gel genera vapor d’aigua en forma de petites erupcions que aixequen protuberàncies de lava, les quals, un cop solidificades, formen el tossol, que pot fer de 4 m a 15 m d’alçària. Sovint difícils d’identificar per la vegetació que els cobreix, són especialment freqüents a la Garrotxa, on el 2017 un estudi n’identificà fins a 81, d’una part dels quals hom en recuperà els noms a través de testimonis orals. S’estima que els tossols destruïts per l’acció de l’home són prop del 30%. Fora d’aquesta zona, han estat descrites formacions similars a Islàndia.