Tòtila

Baduila

(?, ? — Gualdo Tadino, Úmbria, 552)

Rei dels ostrogots (541-552).

El seu nom era Baduila, però des del 541 fou anomenat Tòtila, que vol dir l’immortal. Succeí Eraric, i era nebot del rei Ildibad. Derrotà repetidament els bizantins i reféu el poder ostrogot (s’apoderà de Casena, Urbino, Benevent i finalment Nàpols, que féu rendir per la fam, el 543). Es comportà moderadament i, tot i el seu arianisme, féu una respectuosa visita a Benet de Núrsia. El 546 ocupà Roma, l’abandonà tot seguit, i la reprengué el 549. Trencà tot lligam de submissió a l’imperi d’Orient, sotmeté Sicília i devastà les costes balcàniques. Finalment els grecs anul·laren la seva flota i el derrotaren a Tagina. Trobà la mort quan fugia després d’aquesta derrota. El succeí Teias.