tova

f
Construcció i obres públiques

Fabricació de toves al Iemen

© Corel - Paty Lam Kim

Peça de construcció, de forma semblant a un maó, feta amb argila o amb fang, sovint pastat amb palla, que és assecada al sol.

Hom l’anomena també atova o atovó.