tovera

f
Astronàutica

Part posterior d’un motor de reacció en la qual s’esdevé l’expansió dels gasos que provoca la propulsió.