tovera

f
Tecnologia

Conducte adequadament perfilat per tal que el fluid que hi circula augmenti de velocitat, amb pèrdua de pressió, o augmenti la pressió, amb disminució de la velocitat.

Si la velocitat del fluid és inferior a la de propagació del so en el seu si, la tovera és convergent, és a dir, s’estreny en el sentit del corrent per a augmentar la velocitat, i és divergent, és a dir, s’eixampla per a augmentar la pressió. En el cas, però, que la velocitat del fluid sigui superior a la de propagació del so, els perfils, en cada cas, són els inversos. Hom recorre a l’acoblament d’una tovera convergent i d’una de divergent, conegut com a tovera Laval, quan la velocitat del fluid és inicialment subsònica i després supersònica, com en el cas dels coets, en la zona d’acoblament de les quals, anomenada coll, la velocitat del fluid és igual a la de propagació del so. En el cas invers, com en els estatoreactors, l’acoblament és d’una tovera divergent i una de convergent. Les toveres també són emprades, per la diferència de pressió del fluid a l’entrada i a la sortida, com a sensor en alguns dispositius de mesura de cabal.