trabuquet

pesillo (es), precision balance (en)
m
Història
Militar

Diversos tipus de trabuquet

Màquina de guerra per a llançar pedres molt grosses consistent en una immensa fona establerta sobre dos muntants de fusta i una llarga palanca de 8 a 12 metres de longitud que gira sobre un eix fix sostingut pels dos muntants.