tractat d’Aquisgrà

Tractat de pau signat a Aquisgrà el 18 d’octubre de 1748 entre França, la Gran Bretanya i les Províncies Unides, en virtut del qual hom posà fi a la Guerra de Successió d’Àustria.

Després d’unes negociacions preliminars a Breda, hom arribà a la firma del tractat de pau les clàusules principals del qual foren: restitució mútua de les conquestes colonials efectuades durant la guerra; confirmació de la Pragmàtica Sanció i reconeixement de la sobirania prussiana sobre Silèsia. En línies generals, el tractat d’Aquisgrà mantingué el statu quo anterior al 1740, i deixà ajornada la solució de les rivalitats marítimes i continentals.