tractat de Bucarest

Tractat signat a Bucarest el 10 d’agost de 1913, amb el qual conclogué la segona guerra balcànica.