Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord

North American Free Trade Agreement  (en), NAFTA (sigla, en)

Acord signat el 1992 entre el Canadà, els Estats Units i Mèxic pel qual hom creava en el territori dels tres estats una zona de lliure comerç.

Precedit de l’Acord de Lliure Comerç Canadà-Estats Units d'Amèrica del 1988, entrà en vigor l’1 de gener de 1994 i preveia l’eliminació de totes les taxes sobre la circulació de béns en un període comprès entre deu i quinze anys. Prohibí també l'establiment d'aranzels a les administracions locals dels estats federats (Mèxic i EUA) i de les províncies canadenques. Altres clàusules afectaven la lliure circulació de capitals, les inversions bancàries, la protecció al medi natural i la resolució de litigis. S’unificaren també criteris sobre drets de la propietat intel·lectual i sobre espionatge industrial. Entre els efectes més destacats del NAFTA s’assenyalaven l’ampliació del mercat per als productes dels Estats Units i del Canadà, que es beneficiarien de la mà d’obra barata mexicana. A Mèxic, el tractat havia d’impulsar la creació de nous llocs de treball i la industrialització.

L’acord despertà recels en medis sindicals nord-americans, que temien un creixement de l’atur i una devaluació de la mà d’obra al seu país, i amplis sectors de la població dels Estats Units (especialment als estats del nord-est i del sud) molt afectats per la desindustrialització des dels anys setanta, consideraren el NAFTA un factor decisiu en l’empitjorament de les seves condicions de vida. Bé que els seus beneficis han estat controvertits, el NAFTA (precedit de la Comunitat Econòmica Europea) fou l’exemple per a la creació de noves àrees internacionals de lliure comerç, de les quals el Tractat de Lliure Comerç Centreamericà (CAFTA) (2004) i el Partenariat Transpacífic (2016) n’han estat considerats ampliacions. Amb el gir proteccionista imposat pel president dels Estats Units Donald Trump, el NAFTA fou sotmès a una dràstica revisió que recollia les exigències nord-americanes, principalment en els sectors de l’automoció i l’agropecuari. De resultes de la renegociació, el 30 de novembre de 2018 fou signat l'Acord Estats Units-Mèxic-Canadà (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) que, un any després, només havia estat ratificat per Mèxic i restava pendent d’entrar en vigor.