tractat de Pressburg

Acord signat entre Napoleó I i l’emperador Francesc II a la ciutat de Bratislava (Pressburg, en alemany), pel desembre del 1805, poc després de la victòria francesa a Austerlitz.

Àustria hi cedí a França un seguit de territoris del regne d’Itàlia. Baviera, Württemberg i Baden, fins aleshores depenents de Viena, ampliaren els seus territoris i quedaren lliures del domini austríac. Per la seva banda, Viena obtingué el principat de Salzburg.