tractat de Verdun

Acord signat a Verdun, al mes d’agost de l’any 843, entre els fills de Lluís I el Piadós, que resolgué els conflictes provocats pel repartiment de l’imperi.

Lotari aconseguí el títol imperial, el N d’Itàlia i una franja central que anava de la mar del Nord a la Mediterrània. Carles el Calb obtingué França a l’W del Mosa, el Saona i les Cevenes. A Lluís el Germànic li correspongué la zona oriental de l’imperi (Germània).